Działalność

Firma nasza zajmuje się odbiorem padłych sztuk zwierząt hodowlanych z ferm przemysłowych i rolników indywidualnych, oraz sprzedażą Przetworzonego Białka Zwierzęcego ( mączka mięsno-kostna kat.3 ) oraz mieszanki paszowej (karmy dla zwierząt domowych) na bazie Przetworzonego Białka Zwierzęcego.