Odpady

020101 Odpady z mycia i dezynfekcji
020102 Odpadowa tkanka zwierzęca
020103 Odpadowa masa roślinna
020106 Odchody zwierzęce
020181 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 020180
020182 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
020201 Odpady z mycia i przygotowania surowców
020202 Odpadowa tkanka zwierzęca
020203 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
020204 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
020281 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 020280
020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa
020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa
020680 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
160108* Elementy zawierające rtęć
160306 Organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 160380
160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
190210 Odpady palne inne niż wymienione w 1900208 lub 190209- mączka mięsno kostna i tłuszcz utylizacyujny
190801 Skreatki
190209 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji