O firmie

Zakład oraz środki transportu są pod stałym nadzorem weterynaryjnym i posiada nadane numery identyfikacji wet. 14068002; 14067901; 14067701 oraz istnieje w ewidencji na liście Głównego Inspektoratu Weterynarii jako zakład uprawniony do prowadzenia tego typu działalności.

Obecnie zakład posiada specjalistyczne pojazdy o różnych ładownościach i różnym systemie załadunku pojemników w zależności od potrzeb klienta i wielkości odbioru wytwarzanych odpadów.

Wieloletnie doświadczenie kadry menadżerskiej oraz całej załogi w branży zbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów pozwala nam na prowadzenie profesjonalnej obsługi klienta ku zadowoleniu Państwa i oczekiwaniom naszych klientów.

W lokalach gastronomicznych, kuchniach zbiorowego żywienia oraz sklepach, odbiory odpadów odbywają się na zasadzie wymiany pojemników. Pojemniki są oznakowane zgodnie z Rozp. WE 1069/2009 i dostarczane są do klientów myte i dezynfekowane.

Taki system pozwala na zachowanie czystości oraz utrzymanie higieny podczas przekazywania odpadów.